Wat zien we (niet)?

Een leven lang hebben we de kans om te leren en te verbeteren. Leren lijkt eenvoudig als je nog niets weet of beheerst van datgene dat je wilt gaan leren. Alles dat je ziet en ervaart is nieuw en kan door oefenen en repeteren aangeleerd worden.

Om te leren is het van groot belang om goed te kijken naar wat wordt voorgedaan, te luisteren naar wat wordt gezegd en te voelen wat je ondergaat. Dit vereist opperste concentratie. De een heeft meer aan voor- en nadoen terwijl de ander veel meer verbale ondersteuning nodig heeft. Iedereen leert anders. Er zit geen tijdslimiet aan leren. Ook een (ver) gevorderde kan leren als deze er voor open staat of het wil (kan?) zien. Doordat je je eigen vaardigheden verbetert, wordt het steeds moeilijker om te zien of te ervaren wat je nog kunt leren. 

Het reeds geleerde zit in de weg om nieuwe wegen te zien of te zien wat je nog niet eerder zag. Een gevolg hiervan is dat er steeds minder goed gekeken wordt waardoor subtiele (maar ook 

minder subtiele) bewegingen niet meer worden waargenomen. Men teert op datgene wat reeds is geleerd. Het leren staat stil.

Om een leven lang te leren is het soms nodig om het eigen ego opzij te zetten en open te staan voor verandering, hoe subtiel deze ook is. Dit is een hele opgave maar nodig om verder te 

komen. Het besef van bovenstaande kan ook al helpen om alert te zijn om niet in de valkuil van “uitgeleerd” te vallen. 

Velen graven een metersdiepe put om op een bepaald moment tevreden te zijn met de hoeveelheid water die het oplevert. Een meter verder zit misschien een oceaan aan water. Laten we met z’n allen blijven leren, goed blijven kijken om te zien wat er wel is.

Geef niet op!

2 thoughts on “Wat zien we (niet)?

  1. Hoe verhoudt zich wat je hebt geschreven tot “verdieping” van de beweging?
    Wat je hebt geleerd zit niet in de weg om iets nieuws/verdieping van de beweging te leren. Het blijft de basis van waaruit je verder leert.

  2. Dank voor je reactie! Verdieping komt in de eerste instantie tot stand als je verdieping krijgt aangeboden door de lesgever.
    Verdieping in beweging heeft te maken met o.a. timing, verbeteren van de juiste afstand, focus, startmoment, snelheid.
    Wat je hebt geleerd kan iets anders zijn dan dat wat je hebt opgepakt. Daar kan verschil in zitten. Als je de basis van de beweging hebt aangeleerd gekregen betekent dat nog niet dat je deze ook beheerst op het niveau van waar het is aangeboden. Dat kan de verdieping dus wel degelijk in de weg zitten. Veel oefenen op het voortraject van verdieping is dus noodzakelijk om verder te komen. Niet iedereen “ziet” of “hoort” wat er wordt aangeboden maar denkt dat wel opgepakt te hebben. Bij het testen daarvan vallen ze door de mand. Het blijft van groot belang om dat wat wordt aangeboden door de leraar (in dit geval ik) goed te observeren. De een zal dus sneller toe zijn aan verdieping dan de ander. Dit heeft weer alles te maken met talent, trainingsfrequentie, focus etcetera. Kortom, verdieping is duidelijk in meerdere facetten en niveau omhoog en nog niet voor een ieder van belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *