Wanneer ben je een goede Aikidoka?

Wanneer ben je een goede Aikidoka? Is dat als je technisch alles tot in de puntjes beheerst? Of is er meer dan alleen maar techniek? Wie bepaalt of je technisch goed bent? Wat is het referentiekader?

Daar lopen we direct tegen een probleem aan. De een zegt: ik vind de techniek geweldig, de ander zegt dat er bedenkingen zijn. Is een techniek dusdanig toetsbaar dat we de techniek kunnen classificeren in bepaalde gradatie van slecht tot goed? Dat zal lastig zijn. Aikido is aan verandering onderhevig omdat mensen die het beoefenen continu nieuw inzichten verkrijgen. Dat is al sinds de grondlegger met het ontwikkelen van Aikido bezig was. Er zijn zoveel verschillende stijlen dat we soms door de bomen het bos niet meer zien.
Waar kunnen we een techniek op beoordelen om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit? We kunnen iets zeggen over de afstand, over timing, over snelheid, over het gebruik van kracht, over lichaamshouding, over lichaamsverplaatsing, over balansverstoring et cetera. Dan nog is er zoiets als beoordeling door een individu (vaak de leraar) die dat niet op basis van vastgelegde feiten doet maar vaak vanuit wat hij/zij heeft geleerd.
Toch kunnen we in een oogopslag zien wie technisch een betere Aikidoka is dan de ander. Maar of je dan kunt zeggen of iemand een goede Aikidoka is dat betwijfel ik. Er is geen foute manier in Aikido. Dit komt omdat je nog aan het leren bent. Bij de een duurt dit leerproces langer dan bij de ander. Dit geldt voor ons allen!

Eigenlijk moet je kijken naar de grondbeginselen van Aikido. Wat had de grondlegger voor ogen met het ontwikkelen van Aikido. Kort gezegd Peace and Harmony. Morihei Ueshiba was de oorlog en alle zaken daaromheen meer dan zat en besloot zijn reeds geleerde krijgskunst Daito ryu Aiki Jujitsu om te buigen naar iets waar harmonie en samenwerken belangrijk was. Daarnaast gaat om het ontwikkelen van lichaam en geest en de samenwerking daartussen. Uiteraard had Ueshiba een andere kijk op de wereld dan wij dat heden ten dage hebben en waren zijn denkbeelden beïnvloed door religie en tijdsbeeld.

Misschien moet de titel anders zijn: Wanneer vind “ik” dat je een goede Aikidoka bent? Dat is wellicht makkelijker te beantwoorden omdat als je het een ander vraagt krijg je weer heel andere antwoorden. Laten we daar dus maar mee verder gaan.
Bij Ima Juku is samenwerken heel belangrijk. Iedereen kan een ander in de techniek tegenwerken als je zelf goed weet hoe de techniek werkt en maar lang genoeg hebt getraind. Ben je continu aan het tegenwerken dan ben je alleen bezig met je eigen belang. We trainen op de juiste dosering van “tegenwerken” met als doel de ander te helpen de techniek beter uit te voeren. Die dosering verschilt dus per persoon. Bij een nieuw lid kun je het zelfs omdraaien en de techniek de juiste kant op sturen. Kortom, hoe dienstbaar ben je als je de techniek ondergaat en hoe behulpzaam ben je t.o.v. de ander. Iemand die dat goed aanvoelt en uitvoert is al vele stappen verder in het proces.

Daarnaast heb je nog zoiets als het dojo belang. In hoeverre ben je betrokken bij de dojo? In hoeverre help je de dojo werkend te houden? Matten leggen, kamiza opbouwen, etiquette bewaken en uitvoeren, de leraar ondersteunen in het in stand houden van de dojo. Welke rol neem jij daarin en welk initiatief neem je? De dojo is een soort van wereld op zichzelf en iedereen kan daarin een steentje bijdragen.

Hoe jij met de mensen om je heen omgaat helpt je ook op het pad van de Aikidoka. Heb je oog voor je medestudenten en voor je leraar. Mensen om je heen zijn gevoelig voor hoe jij traint. Ben je zacht in je technieken en houd je rekening met de mensen die naast je trainen als je je partner wilt gooien. Ben je sensitief voor de technieken van de leraar als deze iets met jou voordoet? Ga je 200% voor het goed nemen van de ukemi zodat de leraar kan demonstreren wat deze wil demonstreren? Kan je jezelf wegcijferen of vind je het belangrijk dat de mensen zien hoe goed jij ukemi kunt nemen?

Er is veel meer dan alleen maar techniek wat jou tot een goede Aikidoka maakt. Sterker nog, de zaken er omheen zijn mede bepalend. Het is een totaalpakket. Suganuma Sensei zegt het volgende:

“Mind your daily habits”
There are some sayings, such as “Habit is second nature”, and “Once in use, forever a custom”. If you want to change yourself, you should review your daily habits and make an effort to fix the bad aspects of your habits.
It is necessary to stop doing what you think is bad, and start doing what you wish to develop diligently in order to make it your daily habit, if you think you have a bad habit as such or you want to change a part of your character.
It is easy to acquire bad habits, but it takes time to develop good habits, which doesn’t happen overnight.
It is important not to give up halfway through when you think it is quite hard to get accustomed to your new habits, and to keep working on it. What is the secret of keeping up?
The answer is to take it one day at a time, no matter what. When tomorrow
comes, you tackle it then. You do the same on the day after, as the new day starts.
Overtime, things get easier and they are not as hard as it once felt. Actions will bring habits. Habits will build a person’s character.
One’s character will decide the destiny. We should all form good habits.

Laten we dat proberen! Wellicht worden we dan allemaal goede Aikidoka’s.

Arjan de Vries
Ima Juku Dojo Cho

(142)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *