Ukemi

De Harmonie van Ontvangen 

Ukemi als Fundament van Aikido-beheersing

Wikipedia zegt het volgende over UKEMI:

“De actie van uke wordt “ukemi nemen (  受け身 )” genoemd. Letterlijk vertaald als “ontvangend lichaam”, is het de kunst om te weten hoe je correct op een aanval moet reageren en omvat het vaak vaardigheden om dit veilig te kunnen doen. Deze vaardigheden kunnen bewegingen omvatten die lijken op tuimelen en worden vaak gebruikt als een geldige oefening op zichzelf. Bij aikido- en judotraining beginnen veel lessen bijvoorbeeld met ukemi-training als conditionering.”

 

Bij elke training maak je ongeveer honderd valbewegingen. We blijven in contact met elkaars energie, wat bijdraagt aan veerkracht, flexibiliteit en vermindering van angst. 

Ongeacht hoe je het bekijkt, zijn we constant verbonden met elkaar. Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe we in deze relatie met elkaar willen omgaan.

 

Degene die de ukemi uitvoert, wordt “uke” 受け    u – ke) genoemd. Het woord “Uke” komt eigenlijk van “Ukeru,” wat kan worden vertaald als “ontvangen”. 

 

“Ke” ( ) heeft op zichzelf geen betekenis; het is een fonetisch karakter. 

Het karakter “u” (   ) heeft meerdere betekenissen en wordt niet alleen in de krijgskunst gebruikt. Het staat voor “ontvangen van hand tot hand” en vertegenwoordigt begrippen als ontvangen, luisteren, accepteren en ondergaan.

 

“Mi” (  ) betekent zoiets als een lichaam gevuld met spieren en wordt kort vertaald als “lichaam.”

Wanneer je deze twee combineert, krijg je de vertaling “ontvangend lichaam” of “ontvangen met je lichaam” in de context van de krijgskunsten.

 

Het Samenspel van Uke en Nage: 

Essentiële Elementen voor Effectieve Aikido-Training

 

Een goede uke wordt gekenmerkt door toewijding in de aanval. De uke voert een oprechte slag uit of pakt stevig vast met een goede connectie, zonder de focus te verliezen op de nage. Deze benadering biedt de nage de mogelijkheid om realistische situaties te oefenen en zijn eigen vaardigheden en reflexen te ontwikkelen.

 

Belangrijk is het handhaven van de juiste energie gedurende de aanval. Hierdoor kan de nage harmoniëren met de aanval en deze eventueel van richting veranderen. Uke speelt een 

cruciale rol door een goede connectie te behouden, waarmee de nage effectief kan werken.

 

Daarnaast is het van belang dat de uke gepaste weerstand biedt. De uke past zich aan aan de bewegingen van de nage, blijft volgen en houdt contact. De mate van weerstand kan variëren afhankelijk van het niveau van de nage. Deze dynamiek draagt bij aan de verbetering van de vaardigheden van beide partijen.

 

Een correcte lichaamshouding tijdens deaanval is eveneens essentieel voor de uke. Het streven naar behoud van eigen evenwicht en de juiste lichaamshouding draagt niet alleen bij aan een realistische en effectieve oefening voor de nage, maar helpt ook de uke om een verhoogd gevoel van lichaamsbewustzijn en controle te ontwikkelen.

 

Tijdens het uitvoeren van de techniek is non-verbale communicatie tussen uke en nage van groot belang. Op die manier kan de uke aanvoelen of aanpassingen in de ukemi nodig zijn om de leerervaring van de nage te optimaliseren.

 

Tot slot dient de uke veilige ukemi uit te voeren, zodat de nage de techniek veilig kan volbrengen zonder blessures. Hierbij gaat het niet alleen om het veilig vallen, maar ook om de ondersteuning van de nage bij het uitvoeren van de techniek.

 

Ukemi ontrafeld

 

Start

Uke moet zich voorafgaand aan de techniek bewust zijn van de bewegingen en intenties van de nage, terwijl een gebalanceerde houding wordt gehandhaafd en gereedheid wordt behouden voor de aanval.

 

Bij de aanval start uke met een toegewijde en oprechte aanval, creërend wat een realistisch scenario voor de nage wordt. De energie en intentie van uke zijn gericht op de nage, wat een duidelijke verbinding tot stand brengt.

 

Gedurende de oefening

Tijdens de techniek voegt uke zich samen met de binnenkomende energie van de nage, wat resulteert in een soepele en effectieve uitvoering. Het behoud van verbinding is hierbij essentieel; uke handhaaft een continue stroom van energie, past weerstand aan en bevordert zo een dynamische oefening. Balans en controle zijn het doel van uke, die probeert de eigen balans te behouden, en openingen biedt voor de nage om controle uit te oefenen.

 

Einde

Bij het veilig vallen voert uke een geschikte rol of val uit, met aandacht voor het minimaliseren van risico op letsel en bescherming van kwetsbare gebieden.

Na de ukemi streeft uke naar een snel herstel en gereedstaande houding, met flexibiliteit en aanpasbaarheid om door te gaan met de oefening of te reageren op vervolgtechnieken.

 

Wederzijds leren vindt plaats door non-verbale communicatie gedurende de techniek, waarbij uke feedback geeft via bewegingen, waardoor beide partners kunnen leren en verbeteren.

 

 

Ik zie het als volgt in een schema:

Mentale vaardigheden voor harmonie

 

In Aikido is de mentale gesteldheid tijdens ukemi even belangrijk als de fysieke aspecten. Bewuste aanwezigheid is essentieel; beoefenaars moeten alert zijn op bewegingen en intenties, zowel van henzelf als hun partner. Het bevorderen van een open geest en de bereidheid om technieken zonder weerstand te ontvangen, creëert een coöperatieve 

trainingsomgeving. Aanpassingsvermogen is cruciaal om flexibel te reageren op onverwachte situaties. Vertrouwen in de 

partner is noodzakelijk, vooral omdat ukemi vaak gepaard gaat met vallen of worpen. Emotionele veerkracht is vereist, 

waarbij het aangaan van uitdagingen bijdraagt aan een positieve mindset. Focus op 

technieken en het handhaven van de juiste vorm gedurende het hele proces zijn noodzakelijk voor effectieve ukemi. Tot slot, de integratie van geest en lichaam, waarbij de mentale staat samengaat met fysieke bewegingen, bevordert een harmonieuze beoefening van ukemi en Aikido.

 

tot slot…

 

In elke relatie zijn er ups en downs, soms met pijn. De keuze is dan aan jou: vermijd je de connectie of leer je ervan, sta je op en keer je terug naar de communicatie? Het hoeft niet meteen perfect te gaan!

 

 

Arjan de Vries

Ima Juku Dojo Cho

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *